De Witte Herbergh

Lekker eten, drinken & gezelligheid!

Stacks Image 98

Huisregels

Bel: 0515-543257 / 06-53379988

Onze huisregels

1. Deze huisregels zijn van toepassing bij ieder bezoek aan en voor iedere bezoeker van Eetcafé De Witte Herbergh.
2. In alle bedrijfsruimtes van Eetcafé De Witte Herbergh dienen de aanwijzingen van het personeel te worden opgevolgd. Het niet opvolgen van aanwijzingen heeft verwijdering tot gevolg.

Toegang ontzegging

Ons personeel heeft het recht bezoekers de toegang te ontzeggen indien deze,
A) zich in de directe omgeving luidruchtig ophouden;
B) in het bezit zijn van, of wanneer het vermoeden bestaat dat, er sprake is van gebruik en/of handel van drugs, hallucinerende middelen en/of alcohol;
C) wapens of wat daar voor door kan gaan bij zich dragen;
D) de toegangsprijs niet wensen te betalen;
E) zich niet op verzoek van het personeel zich kunnen of wensen te legitimeren;
F) eerder de toegang om de hierboven genoemde redenen “c”, “d”, of “f” is ontzegd;
G) eerder wegens wangedrag uit Eetcafé De Witte Herbergh of bij een collega bedrijf zijn verwijderd;
H) jonger zijn dan 18 jaar en alcohol drinken.

De beslissing van het personeel is bindend.

Camera’s

Tijdens de openingstijden kan in de bedrijfsruimten van Eetcafé De Witte Herbergh door de bedrijfsleiding gefotografeerd en gefilmd worden. Het aldus verkregen beeldmateriaal is ons eigendom en kan door ons worden gebruikt voor alle vormen van reclame-uitingen. Door het bezoeken van Eetcafé De Witte Herbergh verklaart de bezoeker zich hiermee bekend en akkoord. Indien een bezoeker daar bezwaar tegen heeft dient hij/zij dat aan onze fotograaf kenbaar te maken.

Wapens

Het gebruik of bij zich hebben van enigerlei wapens, grote zakmessen e.d. is ten strengste verboden.

Verwijdering

Ons personeel heeft het recht bezoekers te verwijderen bij hinderlijk, aanstootgevend gedrag en/of het niet nastreven van regels en aanwijzingen van het personeel.

Verwijdering vindt plaats indien:
1) er geen consumptie wordt genuttigd;
2) de aanwijzingen van personeelniet worden opgevolgd;
3) het vermoeden bestaat dat er handtastelijk of aanstootgevend gedrag wordt vertoond;
4) het vermoeden bestaat dat er sprake is van bezit, gebruik en of handel in drugs, hallucinerende middelen en/of alcohol;
5) er wapens of wat daar voor door kan gaan bij zich gedragen worden;
7) er agressief gedrag vertoond wordt;
8) het rookverbod niet nageleefd wordt.

De beslissing van het personeel is bindend.
De Witte Herbergh
Gewoon gezellig!
Stacks Image 102